Klachtenregeling

Klachtenregeling Berghout Advocaten

In artikel 16 van de Algemene Voorwaarden is de klachtenregeling van het kantoor opgenomen. De regeling houdt in:

Artikel 16 – Klachten- en geschillenregeling

  1. Deze klachtenregeling is eveneens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van de advocaat werkzame personen.
  2. Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de betrokken advocaat.
  3. Binnen een maand na ontvangst van de klacht wordt de reactie van de advocaat op de klacht naar de cliënt verstuurd.
  4. De advocaat tegen wie de klacht is ingediend, zal met de cliënt daarover een mondelinge gespek op het kantoor aangaan, waarbij tevens aanwezig is een tweede advocaat werkzaam bij het kantoor.
  5. Van het gesprek bedoeld onder 5. wordt een verslag gemaakt.
  6. Indien de klacht niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Raad van de Orde in het arrondissement Den Haag.
TOP